Batteribestämmelser

Följande instruktion riktar sig till dem som använder batterier eller produkter med integrerade batterier och inte säljer dessa i det tillstånd de levererades i (slutanvändare):

1. Gratis retur av använda batterier
Batterier får inte kastas tillsammans med hushållsavfall. Du är skyldig enligt lag att returnera använda batterier på anvisad plats på ÅVC. Du kan returnera använda batterier på en kommunal insamlingsplats eller hos vissa lokala handlare.

Vi som återförsäljare är också skyldiga att ta emot begagnade batterier av den sorten som vi har eller har haft i vårt produktsortiment. Begagnade batterier av tidigare nämnd sort kan du alltså skicka tillbaka till oss mot porto eller returnera dem direkt på följande adress utan kostnad:

Orange AB/XLIndustri, Industrivägen 23F, 30241 Halmstad, Sweden

2. Batterisymbolernas betydelse
Batterier är märkta med en överkryssad soptunna (se nedan). Denna symbol betyder att batterier inte får kastas i hushållsavfallet.

Batterier som innehåller mer än 0,0005 viktprocent kvicksilver, mer än 0,002 viktprocent kadmium eller mer än 0,004 viktprocent bly har den kemiska symbolen för respektive förorening som visas under papperskorgen:

“Cd” står för kadmium

“Pb” för bly

“Hg” för kvicksilver.

This post is also available in: Polska Tyska