Innehållsförteckning

 1. Tillämpningsområde
 2. Avtalets sammanfattning
 3. Kakor
 4. Rätt att avbryta avtalet
 5. Priser och betalningsvillkor
 6. Leverans- och leveransvillkor
 7. Förbehåll för äganderätt
 8. Garanti
 9. Tillämplig lag
 10. Plats för behörighet
 11. Uppförandekod
 12. Alternativ tvistlösning

1) Tillämpningsområde

1.1 Dessa allmänna villkor för företaget Orange AB GmbH (nedan kallat “Säljare”) gäller alla avtal som ingås mellan en konsument eller en näringsidkare (nedan kallad “Kund”) och Säljaren om alla varor och / eller eller tjänster som presenteras i säljarens onlinebutik. Inkluderingen av Kundens egna villkor invänds härmed, såvida inte andra villkor har fastställts.

1.2 En konsument enligt dessa villkor är varje fysisk person som slutar en laglig transaktion för ett syfte som varken tillskrivs en kommersiell eller egenföretagande yrkesverksamhet. En näringsidkare i enlighet med dessa villkor är varje fysisk eller juridisk person eller partnerskap med juridisk kapacitet som agerar för att utföra en kommersiell eller egenföretagande yrkesverksamhet när de avslutar en juridisk transaktion.

1.3 Digitalt innehåll i den mening som avses i dessa allmänna villkor är all information som inte är på ett materiellt medium som produceras i digital form och tillhandahålls av säljaren genom att bevilja vissa användningsrättigheter som definieras exakt i dessa allmänna villkor.

s och villkor.

2) Avtalets ingående

2.1 Produktbeskrivningarna i säljarens onlinebutik utgör inte bindande erbjudanden från säljarens sida, utan tjänar bara syftet att lämna ett bindande erbjudande från kunden.

2.2 Kunden kan lämna erbjudandet via onlinebeställningsformuläret integrerat i säljarens onlinebutik. Efter att ha placerat de valda varorna och / eller tjänsterna i den virtuella korgen och gått igenom beställningsprocessen och genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen lämnar kunden ett juridiskt bindande erbjudande om kontrakt med avseende på varorna och / eller tjänster som finns i kundvagnen. Kunden kan också lämna sitt erbjudande till säljaren via telefon, fax, e-post eller posttjänst.

2.3 Säljaren kan acceptera kundens erbjudande inom fem dagar,

genom att överföra en skriftlig orderbekräftelse eller en orderbekräftelse i skriftlig form (fax eller e-post); i den mån kundens mottagande av orderbekräftelse är avgörande, eller

genom att leverera beställda varor till kunden; i den mån kundens mottagande avgörande är, eller

genom att begära att kunden betalar efter att han gjort sin beställning.

Förutsatt att flera av de ovan nämnda alternativen gäller ska avtalet ingås vid den tidpunkt då ett av de ovannämnda alternativen först inträffar. Om säljaren inte accepterar kundens erbjudande inom den nämnda tidsperioden ska detta anses avvisa erbjudandet med den inverkan att kunden inte längre är bunden av sin avsiktsförklaring.

2.4 Om kunden väljer “PayPal Express” vid beställningen hanteras betalningstjänsten av betaltjänstleverantören PayPal (Europa) Sarl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (nedan kallad “PayPal PayPal-användarvillkoren gäller som kan ses på: https://www.paypal.com/ie/webapps/mpp/ua/servicedescription-full?locale.x=en_IE.

Om kunden inte har något PayPal-konto gäller villkoren för betalningar utan PayPal-konto som kan ses på: https://www.paypal.com/ie/webapps/mpp/ua/legalhub-full?locale.x= sv_US

Om kunden väljer “PayPal Express” som betalningsmetod initierar han också en betalningsorder till PayPal genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen. I det här fallet förklarar säljaren sitt godkännande av kundens erbjudande redan vid tidpunkten då kunden initierar betalningstransaktionen genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen.

2.5 I händelse av en beställning via säljarens onlinebeställningsformulär kommer kontraktstexten att lagras av säljaren och skickas skriftligen till kunden inklusive dessa villkor (till exempel via e-post, fax eller brev) efter att kunden har lämnat sin beställning. Dessutom kommer kontraktstexten att lagras på säljarens webbplats och kan hittas av klienten via det lösenordsskyddade kundkontot genom att ange respektive inloggningsinformation, förutsatt att kunden har skapat ett kundkonto i säljarens onlinebutik innan han lämnade sin order

2.6 Innan en bindande beställning skickas via säljarens onlinebeställningsformulär kan kunden känna igen inmatningsfel genom att noggrant läsa informationen som visas på skärmen. Webbläsarens förstoringsfunktion för att förstora skärmen på skärmen kan vara en effektiv metod för att bättre känna igen inmatningsfel.

Kunden kan korrigera all information som matats in via den vanliga tangentbordet och musfunktionen under den elektroniska beställningsprocessen tills han klickar på knappen för att slutföra beställningsprocessen.

2.7 Det engelska språket är exklusivt tillgängligt för avtalets ingående.

2.8 Orderhantering och kontakt sker vanligtvis via e-post och automatiserad orderhantering. Det är Kundens ansvar att se till att den e-postadress han anger för orderhanteringen är korrekt så att e-postmeddelanden som säljaren skickar kan tas emot på denna adress. Särskilt är det kundens ansvar, om SPAM-filter används, för att säkerställa att alla e-postmeddelanden som sänds av säljaren eller av tredje part som beställts av säljaren med orderhanteringen kan levereras.    3) Kakor

För att göra ditt besök på vår webbplats attraktivt och för att möjliggöra användning av vissa funktioner använder vi så kallade cookies på olika sidor. Det här är små textfiler som lagras på din slutenhet. En del av kakorna vi använder raderas efter webbläsarsessionen, dvs. efter att din webbläsare har stängts (så kallade sessionscookies). Andra kakor finns kvar på din terminal och gör det möjligt för oss eller våra partnerföretag (cookies från tredje part) att känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök (ihållande cookies). Om cookies är inställda samlar och bearbetar de specifik användarinformation såsom webbläsar- och platsdata samt IP-adressvärden enligt individuella krav. Ihållande cookies raderas automatiskt efter en viss period, vilket kan variera beroende på kakan.

I vissa fall används cookies för att förenkla beställningsprocessen genom att spara inställningar (t.ex. komma ihåg innehållet i en virtuell kundvagn för ett senare besök på webbplatsen). Om personuppgifter också behandlas av enskilda kakor som ställts in av oss, utförs behandlingen i enlighet med art. 6 (1) led b GDPR antingen för genomförande av kontraktet eller i enlighet med art. 6 (1) punkt f GDPR för att skydda våra legitima intressen för bästa möjliga funktionalitet på webbplatsen och en kundvänlig och effektiv utformning av sidbesöket.

Vi arbetar tillsammans med reklampartner som hjälper oss att göra vår webbplats mer intressant för dig. För detta ändamål lagras också cookies från partnerföretag på din hårddisk när du besöker vår webbplats (cookies från tredje part). Du kommer att informeras individuellt och separat om användningen av sådana kakor och omfattningen av den information som samlas in i varje fall inom följande avsnitt.

Observera att du kan ställa in din webbläsare på ett sådant sätt att du informeras om inställningen av cookies och att du kan bestämma individuellt om deras godkännande eller utesluta godkännande av cookies i vissa fall eller i allmänhet. Varje webbläsare skiljer sig åt i hur den hanterar cookie-inställningarna. Detta beskrivs i hjälpmenyn i varje webbläsare, som förklarar hur du kan ändra dina cookieinställningar. Du hittar dessa för respektive webbläsare under följande länkar:

 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Firefox: https://www.mozilla.org/en-US/privacy/websites/#cookies
 • Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sv
 • Safari: https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
 • Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

4) Rätt att avbryta

4.1 Konsumenter har rätt till ångerrätt.

4.2 Detaljerad information om rätten att annullera finns i säljarens instruktioner om avbokning.

5) Priser och betalningsvillkor

5.1 Om inte annat anges i säljarens produktbeskrivning är angivna priser totala priser inklusive lagstadgad moms. Leveranskostnader, där så är lämpligt, kommer att anges separat i respektive produktbeskrivning

5.2 Betalning kan göras med någon av metoderna som nämns i säljarens onlinebutik.

5.3 När betalningar görs med en betalningsmetod som erbjuds av PayPal sker hantering av betalningar via betaltjänstleverantören PayPal ((Europa) Sa rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (nedan kallat “PayPal) ”) Med förbehåll för PayPal-användarvillkoren som kan ses på: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full.

Om kunden inte har något PayPal-konto, gäller villkoren för betalningar utan PayPal-konto. De kan ses på: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full

6) Leverans- och leveransvillkor

6.1 Varor levereras i allmänhet på leveransvägen och till den leveransadress som anges av Kunden, om inte annat avtalats. Under behandlingen av transaktionen är den leveransadress som anges i säljarens orderhantering avgörande.

6.2 Skulle det tilldelade transportföretaget returnera varorna till säljaren, eftersom leverans till kunden inte var möjlig, bär kunden kostnaderna för misslyckad leverans. Detta gäller inte, om Kunden utövar sin rätt att annullera effektivt, om leveransen inte kan ske på grund av omständigheter utanför Kundens kontroll eller om han tillfälligt har hindrats att ta emot den erbjudna tjänsten, såvida inte Säljaren har meddelat Kunden om service i rimlig tid i förväg.

6.3 Om varor levereras av godstransportör, ska varorna levereras gratis trottoarkant, det vill säga till de offentliga trottoarkanterna som ligger närmast leveransadressen, såvida inte annat anges i fraktinformationen som visas i Säljarens onlinebutik eller om inte annat avtalats .

6.4 Personlig insamling är inte möjlig av logistiska skäl.

6.5 Efter leveransen av de köpta produkterna kan säljaren, enligt avtalet med kunden, skicka kunden en e-postinbjudan för att slutföra undersökningar för att fråga hans eller hennes åsikt om transaktionen. Kunden är inte skyldig att slutföra dem.

7) Förbehåll för äganderätt

Om säljaren tillhandahåller förhandsleveranser behåller han äganderätten till de levererade varorna tills köpeskillingen har betalats i sin helhet.

8) Garanti

8.1 Om föremålet för köpet är bristfälligt ska lagstadgade bestämmelser gälla.

8.2 Avvikelse från detta, för konsumenterna, ska tidsfristen för garantikrav för begagnade varor vara ett år från leverans av varor till kunden. Förkortningen av preskriptionstiden gäller inte,

 • för en produkt som, i enlighet med sin vanliga tillämpning, inte användes för byggkonstruktion och som var orsaken till byggnadens defekt,

8.3 Kunden uppmanas att meddela eventuella uppenbara transportskador till speditören och att informera säljaren om detta. Om kunden inte följer detta påverkar detta inte hans lagstadgade eller avtalsenliga anspråk på brister.

9) Tillämplig lag

Förbundsrepubliken Tysklands lag ska tillämpas på alla rättsliga förhållanden mellan parterna med undantag för lagarna som reglerar internationellt köp av lös gods. För konsumenter gäller detta lagval endast i den utsträckning som det beviljade skyddet inte återkallas av obligatoriska bestämmelser i lagstiftningen i det land där konsumenten har sin vanliga vistelseort.

10) Behörighetsort

Om kunden är en affärsman, en juridisk enhet av offentlig rätt eller ett separat offentligrättsligt gods med säte inom Förbundsrepubliken Tyskland, ska säljarens verksamhetsort vara den enda behörighetsplatsen för alla rättsliga tvister som uppstår från detta avtal .. Om kunden är bosatt utanför Förbundsrepubliken Tysklands territorium ska säljarens verksamhetsort vara den enda platsen för jurisdiktion för alla rättsliga tvister som härrör från detta avtal förutsatt att kontraktet eller anspråken från avtalet kan tilldelas kundens professionella eller kommersiella verksamhet. Under alla omständigheter har säljaren dock rätt att ringa den domstol som är ansvarig för kundens säte angående ovannämnda fall.

11) Uppförandekod

11.1 Säljaren uppfyller kvalitetsnormerna „EHI-certifierad onlinebutik för EHI Retail Institute GmbH, som kan ses på http://www.shopinfo.net/haendler/kriterien/index.html.

11.2 Säljaren uppfyller kvalitetsstandarderna för Trusted Shops, som kan ses på www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf

12) Alternativ tvistlösning

12.1 EU-kommissionen tillhandahåller på sin webbplats följande länk till ODR-plattformen: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Denna plattform ska vara utgångspunkt för avgöranden utanför domstol om tvister som härrör från onlineförsäljnings- och serviceavtal som ingåtts mellan konsumenter och handlare.

12.2 Säljaren är varken skyldig eller beredd att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en alternativ tvistlösningsenhet

This post is also available in: Polska Tyska