Information om ångerrätten & Annulleringsformulär

Eftersom vi vill erbjuda våra kunder bästa service har vi beslutat oss för att erbjuda den lagstadgade 14-dagars ångerfristen, som vanligtvis endast är för konsumenter, till alla kunder och att förlänga tidsfristen till 30 dagar.

A. Upplysningar om ångerrätten

Ångerrätt

Du har rätt att ångra detta avtal inom trettio dagar utan motivering.

Fristen för ångerrätten är trettio dagar från den dag som du eller annan av dig angiven part (och som inte är speditör) tar, respektive har tagit emot, den sista varan.

För att göra din ångerätt gällande måste du meddela oss (ORANGE Nordic AB) Industrivägen 23 F 30241 Halmstad Tel.: +46(0)35-124900, Fax: +46(0)35-124910, E-Mail: Info@XLIndistri.se), att du vill ångra detta avtal genom att uttryckligen förklara detta (t.ex. i ett brev som du skickar med posten, per fax eller e-post). Använd gärna det bifogade formuläret som mall.

För att ångra avtalet räcker det att du skickar iväg meddelandet om att du vill ångra avtalet inom den nämnda fristen för ångerrätt.

Vad händer när du ångrar avtalet

Om du ångrar detta avtal betalar vi tillbaka alla betalningar som du har gjort till oss inklusive leveranskostnader (med undantag av sådana extrakostnader som hänför sig till att du har valt annan leverans än den mest prisvärda standardleveransen som vi normalt erbjuder). Återbetalning sker omedelbart eller senast inom fjorton dagar från och med dagen som vi har fått ditt meddelande att du ångrar avtalet och att vi tagit emot beställda varor i retur. För alla återbetalningar tillämpar vi samma betalningssätt som du använde vid den ursprungliga transaktionen, såvida vi inte uttryckligen har kommit överens om något annat. Vi debiterar inga kostnader för en återbetalning. Vi kan emellertid neka en återbetalning så länge tills vi har fått varan tillbaka eller tills du har bevisat, att du har skickat tillbaka varan till oss’ beroende på vilket som sker först.

Du ska då skicka eller lämna tillbaka varan till oss på XL INDUSTRI AB(ORANGE NORDIC) omedelbart eller senast inom fjorton dagar från och med den dag du har informerat oss om att du ångrar avtalet. Fristen har beaktats, om du skickar tillbaka varan inom fjorton dagar. Vi övertar kostnaden för returer av sådana varor som på grund av sin beskaffenhet inte kan skickas tillbaka med normal post (t.ex. speditionsvara). Du övertar kostnaden för returer av sådana varor som på grund av sin beskaffenhet kan skickas tillbaka med normal post.

Vi bär kostnaderna för retursändningen.

Du ansvarar enbart för varans eventuella värdeförlust, om den hänför sig till en hantering som inte är nödvändig för kontroll av varans beskaffenhet, egenskaper och funktion.

Allmänna upplysningar

Vänlig se till att varan varken skadas eller smutsas ner. Varan måste skickas tillbaka i  originalförpackningen inklusive alla tillbehör och alla delar som ingår i förpackningen. Använd, om det skulle behövas, en skyddande förpackning för att säkerhetställa att sändningen kommer fram oskadd i retur. Om du inte längre har originalförpackningen kvar, se till att du använder en lämplig förpackning som ger tillräckligt skydd mot transportskador. Observera att ovan nämnda allmänna upplysningar inte är något villkor för din ångerrätt.

2. Avbeställningsformulär-mall

Om du vill ångra din order, fyll i och skicka det här formuläret.

XL-Industri(Orange Nordic AB)
Industrivägen 23F, 30241 Halmstad Sweden
Fax +46-(0)35-124910 E-mail info@xlindustri.com

Härmed ångrar jag/vi (*) avtalet som jag/vi (*)
har ingått om att köpa följande varor (*) _____________________________________________________ _____________________________________________________
Beställd den (*) ____________ /mottagen den (*) ____________
Fakturanummer ____________ Ordernummer______________ _____________________________________________________
Namn på konsument (er) _____________________________________________________
Adress till konsument (er) _____________________________________________________
Konsument (er) underskrift (endast om detta formulär meddelas på papper) _________________________
Datum

(*) Radera vid behov

 

 

This post is also available in: Polska Tyska