Vi erbjuder tre års garanti för nya produkter från märket XL Industri som marknadsförs av Orange AB. Garantiperioden börjar på fakturadatumet och täcker hela Europa. Om material- eller produktionsfel identifieras under denna tid kan vi garantera dig inom garantiperioden med någon av följande tjänster, med förbehåll för vår preferens:

  • Gratis leverans av lämplig reservdel eller
  • Gratis reparation av produkten eller
  • Gratis ersättning av produkten med en motsvarande värde (vid behov också en efterföljande modell, förutsatt att den ursprungliga produkten inte längre kan användas).

Det finns inga ytterligare anspråk under denna garanti. I synnerhet finns det inga anspråk rörande ersättning för skada och särskilt inga om följdskador.

Tveka inte att kontakta oss om du har något garantianspråk:

Orange AB (XL Industri)
Industrivägen 23F
30241Halmstad
Tel 035-124900
Fax:035-124910
Mail:service@xlindustri.se

Garantin gäller för alla komponenter i innanför skalet/huset på våra enheter. Det omfattar inte huset och dess yttre komponenter eller dess anslutande delar. Vad garantin inte heller omfattar är tillbehör som inte får användas inuti huset/huset. Dessutom gäller dessa garantivillkor inte för slit delar eller skador orsakade av felaktig användning, bristande efterlevnad av handböckerna, autonoma reparationer och atmosfäriska medel.

På begäran om garantiservice måste du låta oss granska garantianspråket genom att returnera produkten efter tidigare kontakt med oss. Kunden är skyldig att täcka fraktkostnaderna till Orange AB/XL Industri, samt eventuella transportskador. Returkostnaderna från Orange AB/XL Industri till den angivna leveransadressen täcks av oss.

Notera:

Dina juridiska rättigheter som följer av ditt köpe avtal med oss ​​är inte begränsade av denna garanti på något sätt. I synnerhet påverkas inte alla aktuella lagliga garantirättigheter av denna garanti. Om den köpta artikeln är defekt, har du möjlighet under den juridiska garantin att överklaga till oss, oavsett om ett garantikrav redan har gjorts eller garantin redan är aktiv.

(Gäller från 2021-03-01)

This post is also available in: Polska Tyska